FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Wittgenstein, l. i


Wittgenstein, L. I = raný Wittgenstein Kód: 46

- Wittgenstein prvého obdobia jeho intelektuálneho vývinu, kedy rozhodujúcim spôsobom ovplyvnil vznik novopozitivizmu ( Viedenský krúžok). Predstaviteľ rakúskej filozofickej tradície.

Raný Wittegenstein si získal meno tým, že hľadal nové cesty skúmania základov vedy a usiloval sa nanovo a čisto vedecko-logickým spôsobom sformulovať kánon celého vedenia a poznania vo filozofii. Za hlavnú úlohu filozofie pokladal filozoficky exaktne pochopiť tie problémy, ktoré sa vyskytujú v špeciálnych vedách, a to pomocou prisne formalizovaného jazyka ( L574;24).

--------------------
Wittgenstein L. I>