FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Vznik slovakistiky


vznik slovakistiky

- v pravom zmysle slova začína sa až A. Bernolákom ( L534;388).