FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Vývin myslenia


vývin myslenia

- vzchádzanie alebo utváranie sa jedných stavov alebo foriem myslenia z druhých. O vývine myslenia sa uvažuje tak z ontogenetického, ako aj z fylogenetického hľadiska. Vývin myslenia je predmetom dejín myslenia.