FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Výrobca


výrobca

- 1. priamy výrobca, bezprostredný výrobca: pracujúci človek vyrábajúci úžitkové hodnoty svojou vlastnou prácou v procese materiálnej výroby