FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Pracujúci


pracujúci = pracovník

- výrobná sila spoločnosti a činiteľ vytvárania spoločenského bohatstva ( robotník , roľník, úradník, príslušník inteligencie a pod.)