FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Výraz zložený


výraz zložený

- sled znakov utvorený podľa skladobných pravidiel ( L327;22).