FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Výraz 'antika'


výraz ' antika'

- je novoveký, razili ho vo francúzskom prostredí; dnes označuje časový úsek staroveku, v ktorom vznikli a rozvinuli sa vo výtvarnych umeniach i krásnej literatúre, vo vede i filozofii, v politickej teórii i praxi, zásluhou gréckych a rímskych tvorcov kultúrne hodnoty, ktoré sa stali základom európskej - a jej prostredníctvom do značnej miery aj svetovej - vzdelanosti ( L157;57).