FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Vyčíslenie počtového výrazu


vyčíslenie počtového výrazu

- uskutočnenie počtového výrazu.

Vyčíslenie zloženého počtového výrazu závisí niekedy od poradia, v ktorom počtové výkony uskutočňujeme. Poradie počtových výkonov vyznačujeme zátvorkami, a to spravidla zátvorkami okrúhlymi, zátvorkami hranatými a zátvorkami zloženými.

Pri vyčíslovaní zložených počtových výrazov platí dohoda, že počtové výkony uzavreté v zátvorke sa uskutočňujú najprv ( L1375;22-23).

------------------------------
vyčíslenie počtového výrazu>