FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Vlastníctvo


vlastníctvo vlastníctvo (FT)

- je súbor procesov vzniku a udržiavania vlastnenia nejakej entity alebo entít. Vznik vlastnenia entity sa označuje ako jej privlastňovanie. Subjektom vlastnenia je vlastník. Medzi vlastníkom a vlastneným sa utvára vlastnícky vzťah, ktorý umožňuje vlastníkovi disponovať tým, čo vlastní. Najčastejšie sa vypracúvajú ekonomické (cf. vlastníctvo (ekonómia)) a právne pojmy vlastníctva (cf. vlastníctvo (veda právna)).

--------------
vlastníctvo>