FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Vitelo


Vitelo (asi 1230 Lehnicko - pred 13. 5. 1314 Lehnice (alebo Vratislav)) = Witelon

- poľský filozof, študoval v Paríži prírodné vedy (1255-1260), žil v Sliezku (Lehnice), pobýval dlhý čas v Taliansku (študoval v Padove, pôsobil na pápežskom dvore vo Viterbe) a napokon opäť v Sliezku. Vitelo kládol veľký dôraz na optiku; hľadal fyzikálne vlastnosti sveta.

Vitelo takmer zavrhuje teológiu a zaoberá sa len matematikou a prirodnými vedami, najmä fyzikou a optikou. U neho sa po prvý raz zvlášť silne prejavili pokusy naturalisticky vysvetľovať svet a hľadať jeho fyzikálne vlastnosti. U Vitela sa veda vzďalovala od teológie, čím Vitelo pripravoval aj oslobodenie filozofie ( L264;638 L23;303).

---------
Vitelo>