FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Vico, g.


Vico Giovanni Battista (23. 6. 1668 Neapol - 23. 1. 1744 Neapol) Kód: 310

- taliansky filozof, kritik osvietenskej filozofie rozumu, zakladateľ filozofie dejín a psychológie národov. Pokladajú ho za predchodcu etnológie a všeobecnych dejín práva. Vico zaviedol porovnávaciu metodu do historickej vedy a predpokladal, že všetky národy sa vyvíjali paralelne, pričom prešli tromi vývinovými etapami: božskou, heroickou a ľudskou. Vo filozofii odmietal kartezianizmus. Prišiel s ideou "novej vedy", nadfilozofie, zjednocujúcej filozofiu a teológiu.

-----------
Vico, G.>