FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Veta (jazykoveda)


veta ( jazykoveda)

- systém navzájom zviazaných gramatických a sémantických komponentov, ktorý slúži ako nosič, konštrukcia na prenos informácie (komunikovaného obsahu). Veta je komplexná gramaticko-sémantická systémová jednotka, ktorá má povahu základnej komunikatívnej jednotky ( L534;474). Veta je základná komunikatívna jednotka jazyka tvoriaca významový a formálny celok ( L715;773).