FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Veštenie extatické


veštenie extatické

- veštenie, ktoré sa vykonávalo v extáze, pričom veštec hovoril buď zrozumiteľne a priamo alebo nezrozumiteľne a iný tieto slová vykladal. Extázu si veštec mohol navodiť alebo ju predstierať. Extetické veštenie sa vykonávalo napríklad v kanaánskom kulte boha Baala, extatické bolo veštenie delfskej Pýthie, ktoré vykladali jej vyznavači zvaní THEOLOGOI. K extatickým veštcom patrili aj ľudia posychicky nenormálni, ktorých považovali napríklad za posadnutých vešteckým duchom (cf. L152;278).