FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Pýtia


Pýtia

- veštkyňa v chráme Apolóna Pýtia v Delfách. Pri veštení Pýtia sedela na trojnožke a v najstarších dobách vyťahovala ako odpoveď na otázky, ktoré jej tlmočili kňazi, kamienky. V historickej dobe veštila v extáze, do ktorej upadala buď pôsobením omamných výparov vody z posvätného prameňa alebo žuvaním vavrínových listov. Kňazi zaznamenávali zvuky, ktoré Pýtia na ich otázky vyrážala, a zostavovali ich do odpovedí, spravidla dvojzmyslených (odtiaľ "hovoriť ako Pýtia", t. j. nejasne). V klasickej dobe bývali Pýtie dve, i tri, ale od helénizmu, keď upadol politický význam veštieb a otázky boli vznášané len v súkromných záležitostiach, bola Pýtia zasa len jedna ( L157; 516).