FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Vesmír (astronómia mimogalaktická)


vesmír ( astronómia mimogalaktická)

- je nestacionárny, prebieha v ňom ten istý evolučný proces. Vyvíjajú sa jednotlivé kozmické objekty a ich sústavy i celý vesmír v jeho najširších známych meradlách ( L742;15).