FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Univerzum


univerzum (lat.)

- celý svet; vesmír, kozmos.

Termín "univerzum (univers du discours)" plní dôležitú funkciu v logike, kde znamená predmetnú oblasť, oblasť skúmania, čiže súbor prvkov a tried, ktorého sa týka náš diskurs alebo naše úvahy a ktor zabezpečuje súdržnosť usudzovania. Napríklad veta "líška klame" je pravdivá vo svete bájok, nie však vo svete zoológie ( L719;62 L171;12)

------------
univerzum>