FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Veneti


Veneti

- 1. staroveké etnikum na severozápadnom pobreží Jadranského mora (Venetia) indoeurópskeho pôvodu, ktoré tvorilo pravdepodobne samostatnú ilyrskú vetvu alebo bolo s Ilýrmi ináč príbuzné. Venetčina však vznikla z etrusštiny, a to už v priebehu 1. tis. pr. n. l. V 3. stor. pr. n. l. bola Venetia spolu s Patáviou (Padovou) a Aestiou (Este) pripojená k Rímu.