FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Vedomos» - odkazy


vedomos» - odkazy

metóda učebná

nevedomos»

poznatok

systém znalostný

znalos»