FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Vedomos»


vedomos»

- osvojené, t. j. pochopené a zapamätané fakty a vz»ahy medzi nimi (v podobe pojmov, pravidiel, poučiek, zákonov, vzorcov, značiek a i.) ( L189;537).

-----------
vedomos»>