FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Vedenie (stoicizmus)


vedenie ( stoicizmus)

- poznanie božských a ľudských vecí. Toto poznanie je jedným z prostriedkou dosiahnutia zhody života človeka (148) s prírodou (148), čo je základnou zásadou stoickej etiky ( L23;117).