FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Veda súčasná


veda súčasná

- etapa vývinu vedy, ktorá nasleduje po novovekej vede. Súčasná veda sa stáva bezprostrednou spoločenskou výrobnou silou, výrazne sa osamostatňuje a stáva zvláštnou produktívnou sférou tvoriacou rozhodujúcu zložku nemateriálnej produkcie. Pojem súčasnej vedy závisí od významových (najmä kategoriálnych) útvarov, ktoré intervenujú v priebehu jeho tvorby, napr. v Marquardovej reflexii súčasnej vedy dominuje kategória úzu (cf. uzualizmus), v Zeleného reflexii súčasnej vedy dominuje kategória vývoja atď.

---------------
veda súčasná>