FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Veda bibliografická


veda bibliografická

- veda o bibliografii ako spoločenskom jave čiže veda, ktorá odhaľuje všeobecné zákonitosti bibliografických javov a postupne vytvára ich objektivne pravdivý obraz, ktorý umožňuje nielen ich racionálne pochopenie, ale aj praktické osvojenie. Jadrom tohto procesu je zovšeobecňovanie praxe, t. j. pretváranie sumy empirických poznatkov do všeobecných foriem a ich vyjadrovanie logickým systémom pojmov a kategórií. Bibliografická veda skúma bibliografické javy systematicky, historicky a metodologicky, v súlade s čím sa rozlišuje tri základné disciplíny bibliografickej vedy. a síce teória bibliografie, dejiny bibliografie a metodika bibliografie ( L509;32).