FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Veda arabská


veda arabská

- jedna z hlavných zložiek arabskej kultúry, ktorá pozostával z tzv. domácich vied, ako výklad a čítanie koránu, náuka o Prorokových výrokoch (hadis), arabská gramatika, arabská rétorika, arabská metrika a pod. V domácich vedách vynikal islamský východ. Druhú časť arabskej vedy tvoria tzv. cudzie vedy, t. j. disciplíny, ktorých základy sa Arabi pôvodne osvojili od okolitých národov. Sem patrila najmä arabská geografia, arabská astronómia, arabská matematika, arabská botanika, arabská medicína, arabská filozofia ( L401;78-79).