FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Útvar významový implicitný


útvar významový implicitný

- významový útvar, ktorý je zahrnutý, obsiahnutý v nejakom inom významovom útvare a nie je pritom slovne alebo jasne vyjadrený, neupozorňuje sa na to expressis verbis.