FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Súradnica


súradnica

- koordináta - údaj na určenie polohy ( L42;1125). Súradnica je veličina určujúca polohu určitého geometrického prvku vzhµadom k danému súradnicovému systému.

------------
súradnica>