FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Univerzum významové rímskeho práva


univerzum významové rímskeho práva

- súbor významových útvarov rímskeho práva; subuniverzum významového univerza antiky.