FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Unanimizmus


unaanimizmus = fr. unanimisme (z lat. unus = jeden, animus = duch)

- literárny smer vo Francúzsku začiatkom 20. stor., ktorého najtypickejším predstaviteľom bol J. Romains.