FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Umenie operačné


umenie operačné

- schopnos» vies» alebo vykonáva» isté operácie , napr. vojenské operačné ume- nie.