FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Udalosť historická


udalosť historická

- základný prvok dejinného diania; kritický bod vývoja historického procesu, najčastejšie vznik, zánik a kvalitativne zmeny priebehových kriviek dejinného procesu. Udalosti sa často prejavujú ako výsledok stretu, spojenia procesu s iným procesom, kedy dochádza ku konfliktu, vyhroteniu a pod. ( L911;132). Pojem historickej udalosti kolíše podľa toho, aké významové útvary intervenujú v priebehu jeho tvorby. Ak napr. medzi významovými útvarmi intervenujúcimi v tvorbe pojmu historickej udalosti dominuje kategória minulostnosti, chápe sa historická udalosť ako to, čo sa udialo.

---------------------
udalosť historická>