FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Učeníci


učeníci

- v Starej zmluve stúpenci a hlásatelia učenia nejakého majstra alebo proroka , napr. Elízeus bol Eliášovým učeníkom (1Kr 19,19). V Novej zmluve spoločné pomenovanie tých, čo sa pridali k Ježišovi, teda predovšetkým apoštolov ( Mt 10,1; Lk 10,1) ( L50;196).