FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Učebnica


učebnica

- knižná učebná pomôcka, ktorá obsahuje metodicky spracované učivo vymedzené učebnými osnovami a je základným didaktickým prostriedkom pri rozvíjaní vyučovania ( L189;472).