FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Trojica


Trojica = Trojica Božia

- v kresťanstve: najsvätejšia Trojica - tri božské osoby, totiž Boh Otec, Boh Syn a Boh Duch svätý. Dogma o Najsvätejšej Trojici hovorí: Boh (16) má jednu podstatu, prejavuje sa však ako tri osoby Otec, Syn a Duch Sv.