FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Trh svetový


trh svetový

- najrozvinutejšia podoba tovarových vzťahov, ktoré sa vytvorili v priebehu dejín tovarovej vyroby. Svetový trh je miesto, na ktorom sa stretáva svetová ponuka určitého tovaru so svetovým dopytom po ňom.

Z užšieho hľadiska predstavuje svetový trh všetky kúpy a predaje, ku ktorým medzi rozličnými subjktmi svetovych tovarovych vzťahov (všetkými krajinami) dochádza za určité obdobie.

Zo širšieho hľadiska tvoria obsahovú náplň svetového trhu aj tovarové transakcie na nižžších úrovniach, z ktorých sa v priebehu historického vývoja postupne vytváral svetový trh, a síca na úrovni, ktorú predstavuje:

miestny trh
vnútorný/národný trh
medzinárodný trh
regionálny trh

( L521;183-184).