FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Trh - vývoj z územného hµadiska


trh - vývoj z uzemného hµadiska

- začína miestnym trhom, ktorý zahřňa objem kúp a predajov na určitom teritoriálne ohraničenom mieste a má význam len pre toto miesto. Spojením viacerych miestnych trhov sa časom vytvoril vnutorný (národný) trh, v ktorého rámci sa uskutočňovala výmena medzi jednotlivými miestnymi trhmi. Prepojením vnutorných trhov postupne vznikal medzinárodný trh. Posledným predstupňom svetového trhu bol regionálny trh, ktorý tovarové vz»ahy vznikajúce na medzinárodnom trhu rozvinul do regionálneho meradla ( L521;184).