FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Transliterácia


transliterácia

- odborný prepis z iného písma, pri ktorom sa pomocou osobitných grafických znakov zapisujú alebo nahrádzajú cudzie písmená. Trasliterácia predstavuje prevod z jednej grafickej sústavy do druhej, pri ktorom každému písmenu jednej grafickej sústavy zodpovedá vždy písmeno druhej sústavy (rovnako písmeno alebo spojenie písmen), takže je možný aj jednoduchý spätný prevod do jazyka originálu (pôvodného jazyka) ( L534;343).

Príklad:

jazyk transkripcia slova transliterácia slova
ÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
tib. Gedžong Dge-sbjong
tib. Gelong Dge-slong
tib. Gelugpa Dge-lugs-pa