FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Prepis z iného písma


prepis z iného písma

- prevod z jedného písma do iného (z jednej grafickej sústavy do druhej), napr. z azbuky, gréckeho, arabského, indického, čínskeho, japonského písma atď. do latinského písma (latinky), z latinského písma do nejakého iného písma, z azbuky do greckeho písma, z japonského písmado arabského písma atď.Pretože v konkrétnych jazykochjednotlivé druhy písma sa niekedy čiastočne odlišujú (napr. latinské písmo je v slovenčine trochu iné ako latinka v češtine, francúzštine, maďarčine atď., kde nie sú niektoré odlišné písmená alebo diakritické znameinka), ide vždy o prepis z písma používaného v istom jazyku do písma používaného v inom jazyku, napr. z nemeckého, anglického atď. do slovenského, zo slovenského do nemeckého, anglického atď. Pri prepise sa rozlišuje bežný prepis ( transkripcia ) a odborný prepis ( transliterácia) ( L534; 343).