FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Transcendentalizmus-e


transcendentalizmus-E

E1.
Podľa tomizmu predmet poznania "konštruovaný vedomím, ... je korelatívny s hľadiskom vedomia, s metódou poznania. Tomizmus vychádza z predpokladu, že štruktúrovanosť sa do skutočnosti vnáša vedomím, že logika skutočnosti je projekciou logiky myslenia do skutočnosti, ktorá sama osebe je významove neprehľadnou a neurčitou rozmanitosťou." ( L83;133) (cf. napr. skutočnosť (Rickert, H.); skutočnosť (Weber, M.))