FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Tráci


Tráci

- indoeurópske kmene v Trácii; obývali dnešné Rumunsko a Bulharsko, východné Srbsko, grécku a tureckú Tráciu a severozápadnú Malú Áziu. Jeden z najpočetnejších národov staroveku, v 6. stor. - 7. stor. postupne asimilovaní do nových etnických celkov ( L715;739).