FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Teória záujmu


teória záujmu

- smer axiológie a etiky, ktorý vznikol v 20. rokoch 20. stor. v rámci naturalizmu a je blízky pragmatizmu; význam (hodnotu) predmetov a javov určuje pre človeka jeho subjektívny vzťah k nim, jeho záujem, chápaný čisto psychologicky, ako želanie, rozpoloženie, náklonnosť, sympatia, láska, odpor, antipatia, nenávisť atď.

Prívrženci teórie záujmu: R. Perry, D. Parker (USA), F. Tennant (V. Británia) a i.