FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Teória okruhov kultúrnych


teória okruhov kultúrnych

- teória, podľa ktorej sa kultúrne prvky objavili vždy na jednom mieste sveta, vo zvláštnej konštelácii, a odtiaľ sa migráciou preniesli do inej časti sveta; opakom je teória konvergencie kultúrnej ( L571;209).