FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Teória konvergencie kultúrnej


teória konvergencie kultúrnej

- teória, podľa ktorej kultúrne prvky vznikli analogicky v rôznych geograficky a podnebne podobných častiach sveta, s vylúčením prenosu migráciou; opak teória okruhov kultúrnych. Teóriu kultúrnej konvergencie rozpracoval E. B. Tylor ( L571;209).