FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Teológia rímskokatolicka - zoznam literatúry


teológia rímskokatolícka - zoznam literatúry

Beinert, W.: Slovník katolické dogmatiky, 1994
L1369

Fiorenza, F. S. - Galvin, J. P. (uspor.): Systematická teologie I - ŕímskokatolická perspektiva, 1996
L1368