FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Teofania


teofania (gr.)

- zjavenie božie - zmyslami viditeľné oznámenie božie, ktore slúži spojeniu boha a človeka.

-----------
teofania>