FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Temperament


temperament

- stupeň a typ všeobecnej vzrušivosti citov, prípadne i psychickej štruktúry ľudského indivídua. Zvykne sa rozlišovať niekoľko dimenzií temperamentu: 1. odolnosť - unaviteľnosť; 2. ľahkosť vzrušenia; 3. trvanie vzrušenia; 4. introvertnosť - extravertnosť; 5. stupeň aktivity. V typológii sa zvyknú rozlišovať tieto typy temperamentu: flegmatik, sangvinik, cholerik, melancholik.