FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Indivíduum ľudské


indivíduum ľudské = jednoltivec

- jednotlivý predstaviteľ ľudského rodu, človek chápaný izolovane, nezávisle od jeho antropologických a spoločenských osobitostí. Pojem ľudského indivídua je dôležitý pri vymedzovaní pojmu muža, ženy a pod.

--------------------
indivíduum ľudské>