FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Tantra-jána


tantra-jána (sans.)

- cesta jogovej metódy; ezoterická forma budhizmu, ktorá sa v Indii rozšírila v 5. stor. 10. stor. Podla tradície sa všeobecne rozlišujú štyri druhy budhistickej tantrickej praxe, a síce dve nižšie - prax vonkajších rituálov, a dve výššie - prax špeciálnych meditácií.