FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Tajomstvo (šindelář, d.)


tajomstvo (Šindelář, D.)

- niečo nedopovedané, nie celkom presne vymedzené, čoho pocit v nás vzbudzuje každé dobré umelecké dielo. Toto poociťujeme aj v prirode alebo v životných situáciách, keď sme svedkami krásy. Ide o pocit naplnenia, pričom nás znepokojujú hranice našich možností, hranice poznania, a to čo nám bude stále unikať (pozri: unikajúcno), totiž samo tajomstvo života.

Aj pre toto je krása taká príťažlivá, aj pre toto sa stala trvalou potreebou. Veď človek nežije len z istoty. Istota by ho mohla viesť k sebauspokojeniu a k neschopnosti čeliť neočakávaným žuvotným situáciám a zvratom. Prežívanie krásy odhaľuje tajomnú stránku sveta a života, núti nás, aby sme sa pýtali: prečo žijeme, prečo je niečo tak a nie inak, ako je to a to možné.

Umenie nás láka svojím tajomstvom (L1239;149).