FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Tajomstvo


tajomstvo

- niečo neznáme, nepreskúmané, záhadné, nepochopiteľné ( L210;485). Pojem tajomstva až do druhej tretiny 20. storočia nebol centrálnym pojmom filozofie a teológie; tajomstvo sa ponímalo ako niečo protirečivé rozumnosti človeka bez ohľadu na to, či sa človek s touto hranicou vyrovnával alebo dúfal, že ju raz prekročí. Je to dôsledok toho, že filozofia, teológia i veda sa nachádzala pod panstvom gréckeho ideálu poznania, zakladajúceho sa na všetko prehliadajúcom a spoznávajúcom rozume ( L438;227).

------------
tajomstvo>