FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Synesios z kyrény


Synesios z Kyrény (okolo 370 - pred 415)

- grécky filozof, básnik, rečník a biskup; stúpenec novoplatonizmum, niekedy sa ráta k cirkevným otcom.

Študoval v Alexandrii u Hypatie, v Aténach a potom sa usadil v rodisku. 410 zvolený za biskupa (hoci ešte nebol pokrstený) a svoje názory o predurčení a pod.) si zachoval.

Synesios je autorom rečí, hymnov a diel oslavujúcich spojenie filozofie s rétorikou a jeho veľký vzor Dióna Chrysostoma ( L628;624).