FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Sylogizmus


sylogizmus (gr. SYLLOGISMOS)

- forma deduktívneho úsudku, v ktorom z dvoch výrokov ( premís) subjekt-predikátovej štruktúry vyplýva nový výrok ( záver) tej istej logickej štruktúry. Sylogizmy sú predmetom skúmania sylogistiky.

-------------
sylogizmus>